۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
اداره کل راه و شهرسازی بوشهر
en login sitemap
اداره مديريت بحران و پدافند غيرعامل

رئيس اداره مديريت بحران و پدافند غيرعامل


 
شرح وظايف اداره مديريت بحران و پدافند غيرعامل
1- اجراي مصوبات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و كارگروه حمل و نقل، شريان هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان سازمان مديريت بحران كشور
2- انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي وبازتواني ابلاغ شده از سوي مراجع ذيربط
3- تهيه و پيشنهاد خط مشي هاي اجرايي موردنياز مراحل مختلف مديريت بحران جهت طرح در كارگروه هاي ذيربط
4- تهيه طرح جامع خطر پذيري بخش حمل و نقل، شريان هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان، تامين مسكن و مخاطرات زلزله، لغزش لايه هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي در سطح استان با هماهنگي ساير دستگاه ها
5- جمع آوري و جمع بندي اطلاعات مربوط به خسارات وارده به بخش راه و شهرسازي در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشكيل كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات در اداره كل
6- راه اندازي و به روز رساني سايت مديريت بحران بخش راه و شهرسازي در سطح اداره كل
7- پيگيري ونظارت بر انجام مطالعات و رعايت اصول پدافند غيرعامل در تاسيسات حياتي و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعايت اصل هزينه- درآمد و مشاركت در تصويب طرح هاي تهيه شده
8- برآورد اعتبارات موردنياز اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل استان و پيشنهاد به كميته پدافند غيرعامل ستاد
تاریخ به روز رسانی: 1396/06/26
تعداد بازدید: 3629
كليه حقوق اين وب سايت مرتبط به وزارت راه و شهرسازي ميباشد
 پياده سازي  با  پرتال سازماني درسا
Powered by DorsaPortal