۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
اداره کل راه و شهرسازی بوشهر
en login sitemap
1396/03/09 آگهي فراخوان واگذاري زمين جهت بيمارستان خصوصي
آگهي فراخوان واگذاري زمين جهت بيمارستان خصوصي
آگهي فراخوان اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر
(تجديد فراخوان شماره 6-95)
نوبت اول (چاپ در مورخ 96/03/09)
نوبت دوم (چاپ در مورخ 96/03/10)

مزايده‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر
دستگاه نظارت: مديريت املاك و حقوقي

اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر در نظر دارد در اجراي ماده 100 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و دستورالعمل¬¬هاي اجرايي مربوطه پلاك¬ ذيل را با كاربري بهداشتي- درماني جهت بيمارستان خصوصي واقع در محدوده استان بوشهر از طريق فراخوان عمومي واگذار نمايد، متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و تحويل فرم و اسناد شركت در فراخوان از تاريخ 96/03/10لغايت 96/03/20به ساختمان شماره 2 اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر، واقع در ابتداي بلوار سپهبد قرني – اداره پيمان و رسيدگي مراجعه فرمايند. (آخرين مهلت تحويل اسناد 96/04/03مي باشد).

• آخرين مهلت تحويل اسناد فراخوان : تا پايان وقت اداري مورخ 96/04/03
• تاريخ بازگشايي: ساعت 9 صبح مورخ 96/04/04
 
 
    قيمت پايه/ مترمربع
 
شهر آدرس نوع واگذاري
 
مساحت كل كاربري
 
شرح  و پلاك ثبتي
 
رديف
 
1.750.000
 
بهداشتي-درماني -   بوشهر محدوده 530 هكتاري
 
 6987/11
3012/91
 
 
بيمارستان خصوصي
  3914/14
 3914/17
 
 
1
 
 
تعداد بازدید: 917
Powered by DorsaPortal