۱۴۰۰ جمعه ۱ بهمن
اداره کل راه و شهرسازی بوشهر
en login sitemap
1395/07/10 فرم تكميل مدارك شامل چه مداركي مي باشد؟
بسته به نوع مالكيت و مشخصه هاي ديگر بسيار متفاوت ميباشد وليكن در كليت شامل 13 مورد زير مي باشد.

نامه درخواست ارزشيابي زمين

دو برگ: گواهي تخريب نماياني

شناسنامه مالك و دو برگ رونوشت

دو برگ: گواهي شورا

نقشه 1:2000 سازمان نقشه برداري جغرافيايي

سند زمين و چهار سري رونوشت برابر اصل

نقشه تفكيكي سازمان ثبت اسناد و املاك و دو برگ رونوشت برابر اصل

گواهينامه كارشناس رسمي دادگستري در امور ثبتي در برابري سند زمين با زمين

شناسنامه بازماندگان و دو برگه رونوشت

گواهي حصر وراثت شوراي حل اختلاف و دو برگ رونوشت برابر اصل

وكالت نامه و سه برگ رونوشت برابر اصل

شناسنامه وكيل و موكل و دو برگ رونوشت برابر اصل برگ اول و برگ وفات
كليه حقوق اين وب سايت مرتبط به وزارت راه و شهرسازي ميباشد
 پياده سازي  با  پرتال سازماني درسا
Powered by DorsaPortal